Beleid inhaalindexatie aangepast

Geplaatst op 13 november 2023

Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten om het beleid voor het toekennen van toeslagen in verband met een opgelopen achterstand (inhaalindexatiebeleid) aan te passen, waardoor het pensioenfonds eerder kan overgaan tot inhaalindexatie.

Tot nu toe was het beleid, dat inhaalindexatie kan worden toegekend wanneer de beleidsdekkingsgraad op marktwaarde 10% hoger is dan de toekomstbestendige bovengrens voor de reguliere toeslagverlening. Er is besloten om deze opslag van 10% te laten vervallen.

De reden voor deze aanpassing is gelegen in de reële veronderstelling dat het pensioenfonds gaat invaren in het nieuwe pensioenstelsel. De sociale partners hebben gekozen voor een flexibele regeling. Dat houdt in dat het pensioenfonds in de toekomst veel minder buffers zal aanhouden. Deze buffers gaan uiteindelijk evenwichtig verdeeld worden over alle deelnemers (dat noemen we invaren). Het bestuur acht het op basis van de huidige hoge dekkingsgraad evenwichtig en uitlegbaar dat nu reeds een deel van de buffers gebruikt wordt voor extra indexatie.

Er zijn wel wettelijke restricties aan het toekennen van inhaalindexatie. U leest hier meer over ons inhaalindexatiebeleid.

In januari 2024 neemt het bestuur een besluit over de toe te kennen indexatie per 1 februari 2024.