3,8% verhoging pensioenen per 1 februari

Geplaatst op 29 januari 2024

Het pensioenfondsbestuur heeft besloten om per 1 februari de pensioenaanspraken in de basisregeling voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden te verhogen met 3,8%. Daarnaast heeft het bestuur besloten een inhaalindexatie toe te kennen.

Op basis van het toeslagenbeleid van Pensioenfonds Robeco kan een volledige toeslag toegekend worden. De gemiddelde prijsstijging over 2023 bedroeg 3,8%.

Verhoging om mee te groeien met prijsstijgingen
Elk jaar kijkt jouw pensioenfonds of de pensioenen van al haar deelnemers kunnen worden verhoogd. Dit moet ervoor zorgen dat jouw pensioen (zoveel mogelijk) meegroeit met de stijging van de prijzen en op die manier zijn waarde behoudt (de toeslag is maximaal gelijk aan het 12-maands gemiddelde van de niet geschoonde CBS-consumentenprijsindex van alle huishoudens). De pensioenverhoging is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Deze moet goed genoeg zijn om de pensioenen nu, maar ook in de toekomst te kunnen verhogen.

Inhaalindexatie
Hoewel we ieder jaar jouw pensioen proberen te verhogen op basis van de inflatie, is dat de afgelopen jaren niet altijd gelukt. De indexatie-achterstand die is ontstaan kunnen we nu met een inhaalindicatie deels inhalen. We houden voor alle deelnemers persoonlijk bij wat hun achterstand is in indexatie. Iedereen krijgt een gelijk deel van hun individuele achterstand. Gemiddeld houdt dat een extra indexatie van 2% in. Als je al lang deelnemer bent van het pensioenfonds heb je echter een hogere indexatie achterstand dan iemand die korter deelnemer is. Er zijn ook deelnemers die geen indexatie achterstand hebben. Je krijgt een persoonlijk bericht over de extra verhoging die voor jou van toepassing is. Dit komt dus bovenop de ‘gewone’ indexatie van 3,8% die iedereen dit jaar krijgt.