Voortgang WTP

Geplaatst op 29 januari 2024

Alweer ruim een jaar zijn de sociale partners en het pensioenfonds bezig met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Er wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de pensioenregeling en hoe deze uitgevoerd kan worden. Het transitieplan en de administratieve uitvoering krijgt vorm. Tijd voor een update.

Sociale partners en pensioenfonds hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid in dit traject. De sociale partners werken de pensioenovereenkomst uit en denken na of invaren van het reeds opgebouwde pensioen naar de nieuwe pensioenregeling een goed idee is. Dit alles wordt in een transitieplan vastgelegd. Het transitieplan wordt naar verwachting de komende maanden afgerond. In dit traject worden ook de vereniging van gepensioneerden en de in oprichting zijnde vereniging van gewezen deelnemers gehoord. Het transitieplan wordt ingediend bij de toezichthouder DNB.

Evenwichtige belangenafweging belangrijk
Het pensioenfonds bereidt zich al voor op de uitvoering van de pensioenregeling. Hiervoor is, zoals bekend, een project voor ingericht. De zorgvuldigheid in het traject vereist dat het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht van het pensioenfonds intensief worden betrokken. Op belangrijke onderdelen hebben zij advies- dan wel goedkeuringsrecht. De evenwichtige belangenafweging is hier belangrijk.

Individueel kapitaal belegd via lifecycles
Binnen dit project wordt op dit moment hard gewerkt aan de uitwerking van de pensioenregeling zodat deze ook uitgevoerd kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan de meer verzekeringstechnische onderdelen van de pensioenregeling, maar ook het beleggingsbeleid. In de fase tot pensioneren wordt straks het individuele kapitaal belegd via zogenaamde lifecycles. In de uitkeringsfase wordt weer collectief belegd, en ook hierbij wordt een goede balans gezocht naar rendement en risico. Binnen het project baseert men zich op de uitkomsten van het risicopreferentieonderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd.

Administratieve uitvoering via Appel
De voorbereiding van de administratieve uitvoering maakt uiteraard ook onderdeel uit van het project. In dit kader wordt de datakwaliteit van de administratie bij Achmea Pensioenservices en ABNAMRO Pensioenservices onderzocht. Omdat het pensioenfonds heeft gekozen om over te gaan naar Appel als administrateur, vindt de uitwerking van de uitvoering vooral in samenwerking met hen plaats. De overgang van de pensioenadministratie van Achmea Pensioenservices naar Appel in de komende periode zorgt voor een extra intensieve periode voorafgaand aan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Eerder hebben wij u geïnformeerd waarom wij deze overstap noodzakelijk vinden.

Implementatieplan voor overgang 1 januari 2026
Uiteindelijk wordt de bepaling hoe het pensioenfonds in control is in de periode tot de overgang naar het nieuwe pensioencontract, het invaren van de reeds opgebouwde pensioenen en in de periode waarin de nieuwe pensioenregeling wordt gevoerd, vastgelegd in het implementatieplan. Dit plan en het bijbehorende communicatieplan wordt ter goedkeuring naar de toezichthouders, DNB respectievelijk AFM, gestuurd. Dit zal vermoedelijk in de zomer gebeuren. Wij gaan er vanuit dat de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2026 zal plaatsvinden.