Partnerpensioen ex-partner

pensioenfonds_robeco_1-18-aspect-ratio-1290-332

Was je gescheiden toen jouw ex-partner overleed?

Dan heb je wellicht toch recht op een pensioenuitkering via Pensioenfonds Robeco. Je hebt namelijk wettelijk recht op het gedeelte van het partnerpensioen, dat tot de echtscheidingsdatum is opgebouwd.

Na beëindiging van de partnerrelatie heet het partnerpensioen waarop je (mogelijk) recht hebt bijzonder partnerpensioen. Heeft iemand meerdere partners gehad in de periode dat hij/zij pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Robeco? Dan wordt het partnerpensioen tussen de ex-partners verdeeld.

Je wordt door het pensioenfonds op de hoogte gesteld van het partnerpensioen waar je recht op hebt. Bij een scheiding verandert er niets ten aanzien van het recht op wezenpensioen.