Toeslag partnerpensioen

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-6-aspect-ratio-1290-332

Als het kan, houden we het partnerpensioen waardevast

In onze pensioenregeling is de ambitie opgenomen om de pensioenuitkering waardevast te houden. Dat wil zeggen dat de pensioenuitkeringen onder voorwaarden worden verhoogd.

Het bestuur stelt ieder jaar vast of en met hoeveel de pensioenuitkeringen worden verhoogd. Het toekennen van indexatie vindt alleen plaats als de financiële positie van het fonds dit toelaat. Je hebt geen recht op toeslagen en het is voor de lange termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagen verleend worden.

Lees hier meer over toeslagen in de basisregeling