Nabestaanden

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-5-aspect-ratio-1290-332

Is jouw partner overleden? Dan heb je recht op partnerpensioen

Via Pensioenfonds Robeco was je partner automatisch verzekerd voor dit partnerpensioen, dat de rest van zijn of haar leven wordt uitbetaald. Dit gebeurt al vanaf de eerste maand na het overlijden.

Als partner wordt beschouwd

  • de echtgenoot/echtgenote van de (oud-)medewerker van Robeco;
  • de geregistreerde partner van de (oud-)medewerker van Robeco;
  • de ongehuwde waarmee de (oud-)medewerker van Robeco samenwoont.

Het samenwonen moet vastgelegd zijn in een bij de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst of je moet minimaal 5 jaar ingeschreven staan op hetzelfde woonadres en gedurende die hele periode aan kunnen tonen dat je een zorgplicht hebt ten opzichte van elkaar. Jij mag geen directe familie van deze persoon zijn.

Let op: Je hebt geen recht op partnerpensioen als je op of na de ingangsdatum van het ouderdomspensioen van jouw partner het partnerschap bent aangegaan.

Hoogte uitkering afhankelijk van moment van overlijden

De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van het moment van overlijden van jouw partner. Overlijdt hij of zij na pensionering? Dan ontvang je een partnerpensioen ter hoogte van 70% (als jouw partner na 1 januari 2011 met pensioen was gegaan) of 75% (als uw partner voor 1 januari 2011 met pensioen was gegaan) van het ouderdomspensioen dat jouw partner ontving.

Overlijdt jouw partner tijdens het dienstverband met Robeco? Dan bedraagt het partnerpensioen 70 of 75% van het ouderdomspensioen dat jouw partner zou hebben opgebouwd als hij of zij niet voor de ingangsdatum van het ouderdomspensioen was overleden.

Was jouw partner op het moment van overlijden niet meer in dienst bij Robeco? Dan bedraagt het partnerpensioen 70 of 75% van het ouderdomspensioen dat je partner tijdens het dienstverband met Robeco heeft opgebouwd.

De precieze hoogte van het partnerpensioen vind je op het Uniform Pensioenoverzicht van Pensioenfonds Robeco. Wil je een afschrift van dit overzicht ontvangen? Neem dan contact op met het pensioenfonds via robecopensioen@achmea.nl of 013 462 3593.

Anw-hiaatverzekering

Sinds de invoering van de Algemene Nabestaandenwet (Anw), is de nabestaandenuitkering drastisch ingeperkt. Jij hebt na het overlijden van jouw partner recht op een Anw-uitkering van de overheid, als jij:

  • geboren bent vóór 1950 of;
  • een kind heeft dat jonger is dan 18 jaar of;
  • tenminste voor 45% arbeidsongeschikt bent.

Heb je een eigen inkomen? Dan wordt dit op de Anw-uitkering in mindering gebracht.

Om het inkomensverlies na het overlijden van jouw partner op te vangen, is voor alle medewerkers in loondienst van Robeco standaard een ‘Anw hiaat-verzekering’ afgesloten. Is je partner overleden terwijl hij of zij in dienst was bij Robeco? Dan ontvang je vanuit deze verzekering jaarlijks € 17.860 (2023) extra pensioen totdat jij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en een AOW-uitkering ontvangt.

Let op: Mogelijk heeft jouw partner afgezien van de Anw-hiaatverzekering. Je kunt dit navragen via robecopensioen@achmea.nl of 013 462 3593.

Tijdelijk partnerpensioen

Is jouw partner overleden en ben je jonger dan 67 jaar? Dan ontvang je tot je 67 jaar bent, aanvullend een tijdelijk partnerpensioen. Het is bedoeld als compensatie voor premies en sociale lasten, die je niet meer betaalt als je 67 jaar of ouder bent. Het tijdelijke partnerpensioen bedraagt maximaal 20% van het ‘normale’ partnerpensioen.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen wordt onder voorwaarden na het overlijden na pensionering van jouw partner uitgekeerd aan jullie eventuele kinderen. Het wezenpensioen stopt als jullie kind 27 wordt. Het wezenpensioen bedraagt 20% van het opgebouwde partnerpensioen. Was jouw partner nog in dienst op het moment van overlijden? Dan ontvangt ieder kind 20% van het partnerpensioen dat jouw partner zou hebben opgebouwd als hij of zij niet zou zijn overleden voor de pensioendatum. Zijn beide ouders overleden? Dan wordt een dubbel wezenpensioen uitgekeerd.