Ouderdomspensioen

pensioenfonds_robeco_1-24-aspect-ratio-1290-332

Ouderdomspensioen wordt vanaf de pensioendatum uitgekeerd

Je partner heeft tijdens zijn of haar loopbaan pensioen bij Pensioenfonds Robeco opgebouwd. Dit ouderdomspensioen wordt in principe vanaf de pensioendatum uitgekeerd.

Is jouw partner tijdens het dienstverband, na het dienstverband of als gepensioneerde komen te overlijden? Dan vervalt het ouderdomspensioen en ontvangt u maandelijks een uitkering van het pensioenfonds. Dit heet het partnerpensioen. Het partnerpensioen wordt de rest van je leven uitbetaald, vanaf de eerste maand na het overlijden van je partner. Jullie eventuele kinderen hebben daarnaast tot 27-jarige leeftijd recht op wezenpensioen.

Is je partner overleden toen hij of zij al was gepensioneerd? Dan kon hij of zij bij pensionering kiezen voor uitruil van het partnerpensioen in extra ouderdomspensioen. Dit betekent dat jouw partner afzag van het partnerpensioen en daarvoor een hoger ouderdomspensioen heeft gekregen. In dat geval heb je daar schriftelijk mee in moeten stemmen. Hebben jullie beiden gekozen voor uitruil, dan heb je geen recht meer op partnerpensioen.