"Is uw partner overleden? Dan heeft u als nabestaande recht op partnerpensioen"

Ouderdomspensioen

Uw partner heeft tijdens zijn of haar loopbaan pensioen bij Pensioenfonds Robeco opgebouwd. Dit ouderdomspensioen wordt in principe vanaf de pensioendatum uitgekeerd.

Is uw partner tijdens het dienstverband, na het dienstverband of als gepensioneerde komen te overlijden? Dan vervalt het ouderdomspensioen en ontvangt u maandelijks een uitkering van het pensioenfonds. Dit heet het partnerpensioen. Het partnerpensioen wordt de rest van uw leven uitbetaald vanaf de eerste maand na het overlijden van uw partner. Uw eventuele kinderen hebben daarnaast tot 27-jarige leeftijd recht op wezenpensioen.

Is uw partner overleden toe hij of zij al was gepensioneerd? Dan kon hij of zij bij pensionering kiezen voor uitruil van het partnerpensioen in extra ouderdomspensioen. Dit betekent dat uw partner afzag van het partnerpensioen en daarvoor een hoger ouderdomspensioen heeft gekregen. In dat geval heeft u daar schriftelijk mee in moeten stemmen. Heeft u beiden gekozen voor uitruil, dan heeft u geen recht meer op partnerpensioen.

ga terug

© 2020 Stichting Pensioenfonds Robeco | www.flexioen.nl | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert