Anw-hiaatpensioen

pensioenfonds_robeco_1-18-aspect-ratio-1290-332

Een Anw-hiaatverzekering voor alle medewerkers

Sinds de invoering van de Algemene Nabestaandenwet (Anw), is de nabestaandenuitkering drastisch ingeperkt. Om het inkomensverlies bij overlijden op te vangen, wordt voor alle medewerkers van Robeco standaard een Anw-hiaatverzekering afgesloten.

De Algemene nabestaandenwet (Anw) is een wettelijke basisvoorziening in Nederland voor nabestaanden als je komt te overlijden. Het hangt van de leeftijd, de gezinssituatie en het inkomen van de nabestaande af of hij of zij wel of niet in aanmerking komt voor de Anw. De Anw loopt tot de nabestaande de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of een samenlevingsverband aangaat. Vanaf het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd ontvangt de nabestaande een AOW-uitkering.

Anw-hiaatuitkering

Sinds de invoering van de Algemene Nabestaandenwet (Anw), is de nabestaandenuitkering drastisch ingeperkt. Mocht je overlijden, dan heeft je partner alleen recht op een uitkering wanneer hij/zij:

  • geboren is vóór 1950 of;
  • een kind heeft dat jonger is dan 18 jaar of;
  • tenminste voor 45% arbeidsongeschikt is.

Ook is de Anw-uitkering afhankelijk van het eigen inkomen van de nabestaande. Heeft jouw partner een eigen inkomen, dan wordt deze op de nabestaandenuitkering in mindering gebracht. In veel gevallen komt een partner dan ook niet in aanmerking voor een Anw-uitkering. Om dit hiaat te dichten heeft Pensioenfonds Robeco een Anw-hiaatverzekering voor je afgesloten.