Nabestaandenpensioen

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-19-aspect-ratio-1290-332

Uitkering voor je nabestaanden
na jouw overlijden

Jouw pensioen geeft niet alleen jou de garantie dat je later een inkomen hebt. Deze zekerheid geldt ook voor je partner die een partnerpensioen zal ontvangen, mocht je komen te overlijden.

Tijdens jouw deelname aan de Robeco pensioenregeling heb je u ook pensioen opgebouwd voor je eventuele partner en kinderen. Als je bij je overlijden kinderen hebt die jonger zijn dan 27 jaar, dan ontvangen zij een wezenpensioen. We de verschillende vormen van nabestaandenpensioen hiernaast uit.

Let op: na een echtscheiding kan het partnerpensioen voor nieuwe partners aanmerkelijk lager zijn.