Wezenpensioen

pensioenfonds_robeco_1-60-aspect-ratio-1290-332

Uitkering aan je kinderen

Als je overlijdt, hebben je kinderen recht op een wezenpensioen. Dit is een tijdelijke uitkering aan je kinderen, totdat zij 27 jaar zijn.

Ben je in dienst bij Robeco en kom je te overlijden? Dan heeft elk van je kinderen recht op een wezenpensioen van Pensioenfonds Robeco. Het wezenpensioen eindigt in de maand dat het kind 27 wordt. Alle eigen, geadopteerde en pleegkinderen vallen in principe onder de dekking.De uitkering per kind is 20% van het partnerpensioen. De wezenuitkering wordt verdubbeld als beide ouders zijn overleden.

Let op: Het is niet noodzakelijk de geboorte van een kind door te geven of te vermelden dat je vanwege een andere relatie kinderen tot je huishouden moet/mag rekenen. Wanneer je komt te overlijden, wordt de situatie bekeken en conform het reglement afgehandeld