Beleggingscommissie

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-1-aspect-ratio-1290-332

Vijf leden: drie externe leden en twee bestuursleden

De commissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en de risicobeheersing.

  Functie Lid sinds Einde zittingsduur
Wilma de Groot Voorzitter, bestuurslid 15-12-2014 15-12-2025
Roeland Moraal Bestuurslid 30-06-2020 30-06-2024
Rikkert Scholten Extern lid, in dienst van Robeco 01-10-2023 01-10-2027
Laurens Swinkels Extern lid, in dienst van Robeco 16-12-2016 16-12-2024
Tom Steenkamp Extern lid 01-07-2023 01-07-2027


Hoofdlijnen uit het reglement

  • De beleggingscommissie bestaat uit 5 leden: 2 bestuursleden en 3 externe leden (waarvan 1 niet in dienst van Robeco).
  • Het bestuur benoemt de leden van de beleggingscommissie.
  • Een van de leden wordt door de commissie benoemd tot voorzitter.
  • De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn na afloop van deze periode 2 maal voor een nieuwe periode benoembaar. In individuele gevallen kan door het bestuur van de maximale zittingstermijn worden afgeweken.

De accountant en actuaris

De accountant van Stichting Pensioenfonds Robeco is PricewaterhouseCoopers. De certificerend actuaris is Aon en de adviserend actuaris is Mercer.

Beleggingsbeleid

Het pensioenfonds heeft het beheer van de beleggingen uitbesteed aan Goldman Sachs Asset Management. GSAM voert het beleggingsbeleid uit zoals dat door het bestuur is vastgesteld.