Logo

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt zich bezig met het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, de aansturing van het fonds door het bestuur en de manier waarop het bestuur omgaat met risico’s. De Raad van Toezicht rapporteert aan het bestuur en bespreekt de rapportage en de eventuele daarop voorgenomen bestuursbesluiten met het Verantwoordingsorgaan. De bevindingen worden in het jaarverslag vermeld.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen, die elk een aanvulling bieden op de bestaande organen of controlerende instituties zoals accountants en actuarissen.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  Afroteren 3e herbenoeming 2e herbenoeming 1e herbenoeming Benoeming
Reiniera van der Feltz juli 2025 juli 2023 juli 2021 juli 2019 juli 2017
Sako Zeverijn juli 2022 juli 2020 juli 2018 juli 2016 juli 2014
Peter Priester (Voorzitter) februari 2025 februari 2023 februari 2021 februari 2019 februari 2017


Hoofdlijnen uit de statuten

  • Het bestuur stelt een raad van toezicht in bestaande uit 3 personen. De benoeming vindt niet eerder plaats dan de toestemming door DNB.
  • De leden van de raad van toezicht worden voor een periode van 2 jaar benoemd.
  • De leden zijn na ommekomst van deze periode 2 maal opnieuw benoembaar volgens het reglement van de RvT maar 3 keer volgens de statuten.
  • Het bestuur kan de leden van de raad van toezicht ontslaan na unaniem advies van het verantwoordingsorgaan.

 

© 2022 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert