Verantwoordingsorgaan

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-7-aspect-ratio-1290-332

Bestuur legt aan het VO verantwoording af

Het Verantwoordingsorgaan is een organisatie waaraan het bestuur van Pensioenfonds Robeco verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Het VO  komt tenminste een keer per jaar bij elkaar.

Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt jaarlijks het uitgevoerde beleid, het handelen van het bestuur en de keuzes voor de toekomst.

De leden van het Verantwoordingsorgaan

  Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Herbenoeming Einde zittingsduur
Mart Postma Voorzitter Werknemer 25-03-2019 01-07-2026
Nico Becx Lid Werkgever 08-10-2020 08-10-2024
Anneriet van Rijn-Kruijsen Lid Werkgever 01-07-2018 01-07-2025
Arnout van Rein Lid Werknemer 01-04-2023 01-04-2027
Peter Reinders Lid Gepensioneerden 01-12-2016 01-12-2020 01-12-2024
Anne Zuidema Lid Gepensioneerden 01-12-2020 01-12-2024


Hoofdlijnen uit de statuten (09-05-2014)

  • Het bestuur stelt een verantwoordingsorgaan in.
  • 6 leden
  • 2 vertegenwoordigers van de werkgever, 2 vertegenwoordigers van de deelnemers en 2 deelnemers van de pensioengerechtigden.
  • De vertegenwoordigers van de werkgever worden door de werkgever benoemd.
  • De vertegenwoordigers van de deelnemers worden eenmaal per 4 jaar gekozen door en uit de deelnemers. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden eenmaal per 4 jaar gekozen door de meerderjarige pensioengerechtigden.
  • Als gekozen geldt de kandidaat die de meeste stemmen behaalde.
  • Indien tussentijds een vacature ontstaat, neemt degene die daarna de meeste stemmen behaalde plaats in het verantwoordingsorgaan.
  • Indien blijkt dat er te weinig kandidaten voor de pensioengerechtigden zijn, zal de vereniging van gepensioneerden gevraagd worden om de vacatures in te vullen.
  • De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd, casu quo gekozen, voor een periode van 4 jaar. Zij zijn herbenoembaar, casu quo herverkiesbaar.