pensioenfonds_robeco_1-54-aspect-ratio-1290-332

Bijdragen aan welvaart en welzijn

Mede op basis van een in 2021 gehouden deelnemersonderzoek, waar ESG één van de onderwerpen was, hebben we de volgende ambities geformuleerd.

  • Met onze beleggingskeuzes dragen we bij aan zowel welvaart als welzijn. Wij kiezen hiermee voor een verantwoord rendement omdat we ons bewust zijn van onze maatschappelijke positie als pensioenfonds en institutionele belegger.
  • Wij nemen, samen met onze inzet voor een financieel goed pensioen, verantwoordelijkheid voor de effecten van onze beleggingen op de wereld waarin onze deelnemers met pensioen gaan of al zijn. We willen negatieve effecten voor de samenleving voorkomen en waar mogelijk via engagement en/of stembeleid een positieve bijdrage leveren.
  • We hebben de ambitie om te handelen in lijn met de net zero ambitie van onze sponsor Robeco. We streven naar een reductie van de CO2 uitstoot van 30% per 2025 en 50% per 2030 in onze beleggingsportefeuille, ten opzichte van 2019.
  • We hebben de ambitie om vanaf 2023 als SFDR 8 geclassificeerd te staan.