Transparantie en rapportage

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-15-aspect-ratio-1290-332

In het jaarverslag leggen we aan jou verantwoording af

Over de implementatie en uitvoering van ons beleid. We rapporteren hieronder over het uitsluitingsbeleid, het stembeleid en het engagementbeleid. Het pensioenfonds heeft de ambitie zo veel mogelijk de uitsluitingslijst van de aangesloten onderneming Robeco te volgen.

Het pensioenfonds belegt niet direct in aandelen, maar doet dit enkel via beleggingsfondsen die beheerd worden door gespecialiseerde vermogensbeheerders. Omdat wij participant zijn in het beleggingsfonds en geen juridisch eigenaar van de aandelen die het beleggingsfonds aanhoudt, kunnen wij helaas geen eigen stembeleid toepassen. Het stembeleid van de vermogensbeheerders is dan ook automatisch van toepassing op onze aandelenbeleggingen. Ook voor het voeren van de dialoog met ondernemingen maken wij gebruik van het betrokkenheidsbeleid van onze vermogensbeheerders en voeren wij niet zelf de dialoog met ondernemingen waarin wij beleggen.

In onderstaand overzicht worden de stem en engagementrapportage van de door ons aangestelde aandelenbeheerders gepresenteerd.

Aandelenbeheerder Betrokkenheidbeleid Stembeleid
Robeco Engagement report Voting-report
Aberdeen Stewardship report Voting-report
Pimco ESG report Voting-report

Pensioenfonds Robeco legt in het jaarverslag verantwoording af over het gehanteerde maatschappelijk verantwoord beleggen beleid.