Implementatie

pensioenfonds_robeco_1-9-aspect-ratio-1290-332

Verschillende instrumenten

Voor de implementatie van het MVB-beleid zetten wij de volgende instrumenten in.

 • Het voeren van een uitsluitingsbeleid.
  Hiermee borgen wij onze normatieve ondergrens en ESG-risico’s.
 • Het voeren een betrokkenheidsbeleid
  (stemmen en engagement) door als actief aandeelhouder ondernemingsbeleid te verduurzamen. Dit doen wij door selectie van vermogensbeheerders die aantoonbaar een betrokkenheidsbeleid voeren en hierover rapporteren.
 • Integratie van duurzaamheidsaspecten
  in de beleggingsbeslissing (ESG-integratie). Dit komt terug in zowel het selectietraject van vermogensbeheerders als het beleggingsproces van de vermogensbeheerder. Wij zetten ESG-integratie in omdat het bestuur van mening is dat het integreren van duurzaamheidsinformatie tot betere beleggingsbeslissingen leidt.
 • ESG risico’s worden expliciet meegenomen in het risicomanagement raamwerk.
  De risicobereidheid van het fonds is als volgt gedefinieerd:

   1. Het fonds wil inzicht hebben in de ESG risico’s die gelopen worden, met nadruk op risico’s die verband houden met milieu en klimaat
   2. Het MVB beleid van het fonds dient opgevolgd te worden
   3. Het is voor het fonds van belang dat deelnemers op de hoogte zijn van het gevoerde MVB beleid
   4. De exposure naar de Robeco uitsluitingen dient waar mogelijk beperkt te worden
 • Ondertekening van de UN-Principles for Responsible Investing (PRI).
  Het pensioenfonds heeft deze ondertekend en wij verwachten dat de door ons geselecteerde managers ook PRI signatory zijn, danwel kunnen aantonen vergelijkbare uitgangspunten op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen te omarmen. Met de ondertekening van deze zes principes erkent de institutionele belegger dat hierdoor het belang van beleggers beter in lijn wordt gebracht met het bredere doelstellingen in de maatschappij op het gebied van milieu, mens en governance. De ondertekenaars committeren zich aan het naleven van deze principes. Hiermee willen we voldoen aan marktnormen en op basis van jaarlijkse assessments geven we ons MVB beleid verder vorm.