Duurzaamheidsrisico’s

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-3-aspect-ratio-1290-332

Verplicht openbaar maken van de risico’s

SFDR verplicht vermogensbeheerders om duurzaamheidsinformatie precontractueel openbaar te maken aan beleggers.

Eén van deze toelichtingen is een inschatting van de relevante duurzaamheidsrisico’s – of een duurzaamheidsclassificatie – om beleggers te informeren over duurzaamheidsrisico’s.

We sluiten hierbij aan bij de methodologie die de sponsor Robeco hiervoor heeft opgesteld. In de methodologie wordt een classificatie gegeven voor duurzaamheidsrisico en voor klimaatrisico.

De duurzaamheidsrisico’s worden voor de Robeco beleggingsfondsen ingeschat van zeer laag tot medium. Het LDI beleggingsfonds scoort hier het laagst met zeer laag. Ook de inschatting van transitierisico’s ligt tussen zeer laag en medium.

Het Sustainable Global Stars Equities beleggingsfonds scoort hier het laagst met zeer laag. Kijken we naar fysieke risico’s, dan zien we dat de twee belangrijkste weerscenario’s “extreme hitte” (ontwikkelde aandelenfondsen) en “kustoverstromingen” (alle overige beleggingsfondsen) zijn.