Klimaatrisico’s

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-3-aspect-ratio-1290-332

Maatstaven die een meer vooruitkijkend karakter hebben

Waar de ecologische voetafdruk inzicht geeft in de huidige emissies waar het pensioenfonds verantwoordelijk voor is via haar beleggingen, geeft het niet direct inzicht in de klimaatrisico’s van het pensioenfonds.

Klimaatrisico’s zijn onder te verdelen naar:

  • Transitierisico’s als gevolg van klimaatverandering zullen hoogstwaarschijnlijk de waarde van onze beleggingen beïnvloeden. Maatregelen op het gebied van klimaatbeleid (bijvoorbeeld belastingen), technologische innovatie en marktvraag kunnen (plotseling) verschuiven, wat kan leiden tot gestrande activa in investerings-portefeuilles of de geleidelijke waardevermindering van fossiele brandstofgerelateerde sectoren.
  • Fysieke risico’s van klimaatverandering zijn waarschijnlijk van invloed op de waarde van onze beleggingen. Activa (vaak onverzekerd) en toeleveringsketens zullen worden beïnvloed door aan klimaatverandering gerelateerde zware weersomstandigheden en stijgende zeespiegels. Verlies van eigendom, verstoring van de infrastructuur, personeelsproblemen en verlies van voedselproductie zijn slechts enkele voorbeelden.

We maken hierbij gebruik van MSCI Climate Value at Risk (CVaR) maatstaven van MSCI. Op basis van een temperatuur reductie traject geeft Climate VaR een inschatting van het effect op de marktwaardering in relatie tot geaggregeerde transitie- en fysieke kosten- en winst-prognoses op een 15 jaars horizon.

We kijken naar de geaggregeerde Climate VaR, als ook de deelelementen Policy Risk, Opportunities en Physical. Tevens kijken we naar de Implied Temperature Rise maatstaf, welke in kaart brengt hoe bedrijven zich aanpassen aan de wereldwijde temperatuurdoelstellingen.

Klimaatontwikkelingen hebben een mogelijk neerwaartse impact op de waarde van de beleggingen met een geaggregeerde Climate VaR van -7,5%. Vertalen we dat terug op een mogelijke impact op een 1-jaars basis dan is dat van beperkte omvang. Een directe daling van de beleggingen met 7,5% is vergelijkbaar met de impact van een rentedaling van 0,5%-0,75% of een daling van aandelen van 10%-15%. De Climate VaR in de opkomende markten aandelenfondsen is aanzienlijke groter dan in ontwikkelde markten aandelenfondsen.

Op basis van de Implied Temperature Rise (ITR) maatstaf scoort de portefeuille beter dan de referentie index: 2,4 graden voor de portefeuille en 2,5 graden voor de referentie-index.