Ecologische voetafdruk

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-3-aspect-ratio-1290-332

Doelstelling: voetafdruk lager dan de referentie-index

Vanwege de complexiteit is het niet eenvoudig beleid te ontwikkelen om rekening te houden met de effecten hiervan.

Klimaatverandering is een systeemrisico met mogelijk grote maatschappelijke impact. Onze sponsor heeft een eigen klimaat veranderingsbeleid ontwikkeld met een ambitie om net-zero emissies te behalen met haar beleggingen in 2050.

De kwantitatief beheerde beleggingsfondsen van Robeco hebben een expliciete doelstelling om een voetafdruk lager dan de referentie index te bewerkstelligen. Het Aberdeen Standard Euro Corporate Bond Fund streeft een reductie in de carbon intensity na van 10%.

Het pensioenfonds heeft een duidelijk lagere voetafdruk ten opzichte van de referentie index van het fonds. Geaggregeerd zien we dat de voetafdruk een kleine 30% lager ligt dan de referentie index (53,6 versus 74,9). Dit is een verbetering ten opzichte van voorgaand jaar, toen de voetafdruk 20% lager lag dan de referentie index. We zien daarnaast een duidelijk verschil tussen de voetafdruk in ontwikkelde en opkomende markten.

Merk op dat ecologische voetafdrukken een terugkijkend karakter hebben. Hoewel het een goede indicator is van transitie risico, zegt het niet alles. Eventuele stappen die bedrijven hebben aangekondigd om emissies te verlagen worden hier niet in mee genomen.