ESG-integratie

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-3-aspect-ratio-1290-332

Verbeteren van het bedrijfsgedrag en het langetermijnrendement

Het pensioenfonds streeft ernaar dat ESG-informatie in haar beleggingen wordt gebruikt om investeringsbeslissingen te verbeteren.

Het is gericht op de integratie van risico’s en kansen in het selectieproces en actief aandeelhouderschap (voting & engagement), met als doel het verbeteren van het bedrijfsgedrag en het langetermijnrendement op beleggingen. De kwantitatief beheerde Robeco beleggingsfondsen hebben een expliciete doelstelling om een ESG score hoger dan de referentie index te bewerkstelligen.

De Robeco beleggingsfondsen hebben een licht betere ESG risico score dan die van hun referentie index. Wat opvalt is de duidelijk hogere (= slechtere) score binnen opkomende markten. Dit is in lijn met de verwachting: onderzoeken laten zien dat de ESG-risico’s groter zijn in de opkomende markten dan in ontwikkelde landen, bijvoorbeeld als het gaat om klimaatverandering, sociale kwesties of de governance bij bedrijven.