Duurzaamheidsclassificatie SFDR

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-3-aspect-ratio-1290-332

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) classificatie

Voor de duurzaamheidsclassificatie van de beleggingen van het fonds maken we gebruik van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) classificatie. De Europese Unie (EU) heeft de SFDR regelgeving ontwikkeld om duurzaam beleggen gerichter en veel duidelijker te maken.

Sinds begin 2023 classificeert het pensioenfonds zich als artikel 8. Dat betekent dat het fonds zich classificeert als ‘een product dat ecologische of sociale kenmerken promoot’ (klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van SFDR).

Momenteel is 90% van de beleggingen van het fonds als artikel 8 geclassificeerd door de managers. Vergeleken met vorig jaar is dit een verbetering.

De bij SFDR behorende rapportages worden verzorgd door de fiduciair beheerder van het fonds. Het fonds legt achteraf in het jaarverslag verantwoording af over realisatie van de doelstellingen. In de zogenaamde Principal Adverse Indicator Statement (de verklaring ongunstige effecten op duurzaamheid) geeft het fonds aan of en hoe de door de regelgever 18 voorgeschreven ongunstige indicatoren (Principal Adverse Indicators of PAI’s) en de 2 vrijwillige indicatoren worden meegenomen in het beleggingsbeleid. Deze verklaring van het fonds is hier terug te vinden: verklaring ongunstige effecten.

In de Principal Adverse Impact (PAI)-rapportage wordt op jaarbasis verslag gedaan van de kwantitatieve realisatie van deze ongunstige effecten. Deze is hier te vinden.