Uitsluitingen

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-3-aspect-ratio-1290-332

Sommige producten en zakelijke praktijken zijn onverenigbaar

We zijn van mening dat sommige producten en zakelijke praktijken schadelijk zijn voor de samenleving en onverenigbaar zijn met duurzame beleggingsstrategieën en worden uitgesloten.

Daarom streven we er naar beleggingen te vermijden die we niet geschikt achten. Hierbij sluiten we aan bij de criteria van onze sponsor Robeco.

De impact van uitsluitingen is voor de meeste beleggingsfondsen beperkt. Voor de beleggingsfondsen in ontwikkelde markten wordt minder dan 2% van de referentie index uitgesloten. Uitzondering hierop is het Sustainable Global Stars Equities beleggingsfondsen, dat een meer stringente uitsluitingslijst hanteert.

De impact voor beleggingsfondsen in opkomende markten is groter en loopt op tot ruim 5%. Medio 2023 was het pensioenfonds voor 0,03% belegd in bedrijven die we trachten uit te sluiten.