De regelingen

pensioenfonds_robeco_1-8-aspect-ratio-1290-332

Drie regelingen ouderdomspensioen

Pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Robeco doe je met op elkaar aansluitende regelingen. Dit noem je een hybride regeling.

Alle werknemers van Robeco nemen deel aan de Robeco pensioenregeling en bouwen pensioen op. De opbouw stopt als je 67 jaar wordt, eerder met pensioen gaat, komt te overlijden of uit dienst treedt bij Robeco.

De belangrijkste onderdelen van de Robeco pensioenregeling zijn:

    1. ouderdomspensioen in de basisregeling
    2. ouderdomspensioen in de aanvullende regeling
    3. nabestaandenpensioen
    4. arbeidsongeschiktheidspensioen

Je bouwt niet over het hele salaris pensioen op, want je ontvangt als je straks met pensioen gaat ook AOW. Daarom wordt een gedeelte van je salaris niet meegenomen bij de berekening van je pensioen. Dit gedeelte heet de ’franchise’. De franchise in de Robeco pensioenregeling bedraagt € 17.545 vanaf 1 april 2024.

Voor het vaste salaris (incl. 13e maand) daarboven, tot het eind van schaal 100 (in 2024 € 87.302), wordt pensioen opgebouwd via de basisregeling (een middelloonregeling). Voor het vaste salaris (incl. 13e maand) boven het einde van schaal 100 wordt pensioen opgebouwd via de aanvullende regeling (een beschikbare premieregeling). De franchise wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Het salaris dat gekoppeld is aan het einde van schaal 100 kan ook in de loop der tijd veranderen.

Je kunt ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.